Eksamensoppgaver i mediefag

Vi ønsker å legge ut eksempler på eksamensoppgaver i de forskjellige mediefagene i vidergående skole.

Sitter du på noen gode oppgaver i fagene: medie og informasjonskunnskap, medieuttrykk 1-3, mediesamfunnet 1-3, medieutvikling, mediespesialisering, lyd, grafisk design og bilde? Send det til post@mediepedagogene.no