Landskonferansen for medielærere 9. mai 2012

Sett av onsdag 9. mai!  Den 8. mediekonferansen for medielærere i videregående skole arrangeres på Grand Hotel Terminus i Bergen.  Også denne gang får deltakerne på mediekonferansen rabatt på deltakeravgften til Nordiske Mediedager, om det skulle være interessant å være med også der (10.-11. mai)

Mer info om mediekonferansen på Terminus og Nordiske Mediedager (www.mediedager.no) kommer etter hvert.