Læreplaner med medierelaterte emner

Mediepedagogene har plukket ut medierelaterte emner i alle grunnskolelæreplanene og i fagene med gjennomgående læreplan. De sier litt om variasjonsmuligheter man har i skolen i dag, og forventet kompetanse blant lærerne.  Men:  Har man fått god nok ballast gjennom utdannelsen til å gjøre det læreplanene legger opp til?  Har det vært nok kursing underveis i Kunnskapsløftet?  Er læreplanene for omfattende til å nå alle kompetansemålene?  Mediepedagogene erfarer at det er ganske stort sprik mellom de medierelaterte emner man finner i læreplanene, og virkeligheten.  Organisasjonen gjør en hel del gjennom kurs og konferanser for å bidra til etterutdannelse – og vil fortsette med det!  Og det er avgjørende at læreutdanningsinstitusjonene  følger opp.

Dokumentene inneholder:

  • et samledokument med de 17 læreplaner som eksisterer i grunnskolen, bare med medieemner.
  • et samledokument med de 10 såkalte gjennomgående læreplaner, altså for de fag som fins i både grunnskole og videregående. I dette dokumentet er fokus på vg. skole, bare med medieemner.
[download id=»46″]
[download id=»47″]