Landskonferansen og Gullregnet 2012

Endelig program for Landskonferansen for medielærere er nå ute. Se programmet. Meld deg på!

Nytt av året er at Gullregnet ikke lenger bare er en filmkonkurranse, men også en fotokonkurranse.

FILM- OG FOTOPRISENE
GULLREGNET
I forbindelse med Landskonferansen for medielærere 2012 har vi opprettet en
fotopris i tillegg til filmprisen. Vi inviterer deg som lærer til å sende inn utvalgte
elevarbeider som skal konkurrere om premiene for de beste innsendte bidragene. De
nominerte arbeidene vises på konferansen, og de to prisene deles ut til lærerne bak
vinnerbidragene.
Innsendelse av film

 • Lengde inntil 7 minutter
 • Ansvarlig lærer sender inn filmen(e)
 • Opplysninger vedrørende skole, lærer, klasse og filmtittel legges ved på eget ark
 • Sjangre: dokumentar- og fiksjonsfilm
 • Inntil tre filmer fra hver skole
 • Innsendte bidrag må være i tråd med gjeldende lover og regler
 • Bidragene leveres inn i full dvd-kvalitet – en film per dvd. Selve dvd-en merkes med filmtittel  og skolenavn

Innsendelse av foto

 • Enkeltfoto, fotoserie eller fotomontasje
 • Inntil tre fotoarbeider fra hver skole
 • Fotoene må leveres inn slik de skal presenteres; på én bakgrunn
 • Ansvarlig lærer sender inn fotoet/-ene
 • Opplysninger vedrørende skole, lærer, klasse og fototittel legges ved på eget ark
Frist for innsendelse av bidrag i begge kategorier:  15. april 2012
Arbeidene sendes til
Lill Vibe Simonsen, Bergen Handelsgymnasium, Boks 413 Sentrum, 5805 BERGEN
tlf. 951 15 215 og e-post: lilsim@hfk.no
Arrangementskomitéen
Landskonferansen for medielærere 2012