Landskonferansen for medielærere 2013 og Gullregnet

Oppdatert med ny dato: Arbeidet med Landskonferansen for medielærere 2013 er i full gang, og vi har igjen gleden av å ønske velkommen til inspirerende dager i Bergen!

NÅR?
Onsdag 8.mai 2013 på Hotel Terminus i Bergen.

NMD | RABATT PÅ DAGSPASS
NMD har i en spesialordning for medielærerne gitt tilbud om et dagspass til NMD, som tidligere til redusert pris. Vi håper at det kan gi enda flere muligheten til å delta!

OVERNATTING
Husk at det kan være lurt å være tidlig ute med hotellbooking – for eksempel med rabatt på Grand Hotel Terminus – for byen blir full av tilreisende mediefolk disse dagene! Et spennende program er under utarbeidelse, og vil bli utsendt på nyåret. Men vi vil allerede nå sende ut invitasjonen til Film- og fotokonkurransen Gullregnet – se under!

—-

FILM- OG FOTOPRISENE

GULLREGNET

Årvisst arrangerer vi en film- og fotokonkurranse i forbindelse med Landskonferansen for medielærere.

 • Vi inviterer deg herved som lærer til å sende inn utvalgte elevarbeider som skal konkurrere om premiene for de beste innsendte bidragene. 
 • De nominerte arbeidene vises på konferansen, og de to prisene deles ut til lærerne bak vinnerbidragene. 
 • Det er også lærerne bak arbeidene som velger ut og sender inn bidragene.

Innsendelse av film

Sjangre i år er dokumentar- og fiksjonsfilm på inntil 7 minutter.

 • Legg ved info med navn på skolen og læreren på eget ark, samt filmtittelen og klassetrinn.
 • Hver lærer kan sende inn inntil tre filmer, som må være i full dvd-kvalitet – en film på hver dvd.
 • Merk DVDen med filmtittelen og skolenavn! For å kunne bli vist på konferansen må filmene være i tråd med gjeldende lover og regler.

Innsendelse av foto

Bidragene i år skal være enkeltfoto – inntil tre enkeltfoto fra hver lærer.

 • Fotoene må leveres inn slik de ønskes presentert (for eksempel montert på ark eller på passepartout).
 • Du kan alternativt sende inn digitale foto ut fra samme regler – enten på cd, eller på minnepenn i konvolutt –  maks tre enkeltarbeider fra hver lærer.
 • Alle fotoene vil konkurrere om den samme prisen.

Frist for innsendelse av bidrag i begge kategorier:  22. mars 2013

Arbeidene merkes med

 • Navn på skole, lærer og elev(er) – og film-/fototittel. Dette limes bakpå papirfotoene.
 • Info om de digitale skrives på cd-en eller på omslaget – eller legges i konvolutt sammen med minnepennen.

Arbeidene sendes til

Lill Vibe Simonsen
Bergen Handelsgymnasium
Boks 413 Sentrum
5805 BERGEN

Øvrig kontaktinformasjon

Tlf.nr. : 951 15 215

Mailadresse:  lilsim@hfk.no

Arrangementskomitéen
Landskonferansen for medielærere 2013