Nordic Journal Of Digital Literacy: Temanummer

Tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy kommer i desember ut med temanummeret «Cultures of digital production and moving images», og dette vil vi gjerne markere sammen med våre venner.

For å feire utgivelsen av årets siste utgivelse av Nordic Journal of Digital Literacy, ønsker Senter for IKT i utdanningen sammen med gjesteredaktørene Øystein Gilje (Universitetet i Oslo) og Brit Svoen (Høgskolen i Lillehammer), samt Norsk Filminstitutt i den anledning å invitere til et lanseringsseminar på Litteraturhuset.

Temanummeret vil bli gjort tilgjengelig som en elektronisk publikasjon på Idunn i etterkant av arrangementet. Det er også trykket et begrenset opplag av temanummeret.

FREDAG 14. DESEMBER

Program for dagen:

12.30 Enkel servering

13.00 Velkommen ved Morten Søby, redaktør for Nordic Journal of Digital Literacy

13.15 25 år med unge filmskapere, Øystein Gilje og Brit Svoen, gjesteredaktører for temanummeret

13.45 Hva lærte jeg på veien? Filmskaper og tidligere Amandus-vinner Torfinn Iversen i samtale med Øystein Gilje.

14.30 Uformell prat med drikke og fingermat

Arrangementet er gratis, påmelding her.