Engasjer klassen din i Miljøjournalistene – en nettavis for miljø

Gjennom Miljøjournalistene bruker elevene journalistisk metode for å undersøke og skrive om miljøforholdene i sin kommune, og målgruppene er ungdomsskole og videregående skole.

Miljøjournalistene tilbyr også samarbeid med lokalavisene!

  • Mer informasjon om Miljøjournalistene hentes HER  eller på Facebook

Miljøjournalistene er særlig relevant for viktige kompetansemål i naturfag, samfunnsfag, historie og norsk og media og kommunikasjon.

Elevene ved Bø videregående har skrevet om gjengroing av landskap, brunsnegler, industriforurensning, miljøfyrtårnsbedrifter, friluftsliv, kulturminner og mye annet. <div class='byline'><img class='hair-line' src='http://www.mediepedagogene.no/wp-content/themes/mediepedagogene-theme/dist/images/sidebar-author-bottom.png'><br>Foto: B<br><img class='hair-line' src='http://www.mediepedagogene.no/wp-content/themes/mediepedagogene-theme/dist/images/sidebar-author-bottom.png'></div>ø Blad/Miljøjournalistene
Elevene ved Bø videregående har skrevet om gjengroing av landskap, brunsnegler, industriforurensning, miljøfyrtårnsbedrifter, friluftsliv, kulturminner og mye annet. ø Blad/Miljøjournalistene

 

Ifølge iniativtakerne skal undervisningsverktøyet gi elevene:

  •  Økt kunnskap om miljøutfordringer og hvordan de kan løses
  • Øvelse i kritisk kildebruk
  • Forståelse for medienes roller
  • Innsikt i forvaltningen av lokalsamfunnet
  • Øvelse i å bruke nettmedier i en faglig kontekst

Informasjon hentet fra Miljøjournalistene.