Pssst, medielærer! Husket du å sende inn bidrag til film- og fotokonkurransen Gullregnet? Frist 8. april!

Årvisst arrangerer vi en film- og fotokonkurranse i forbindelse med Landskonferansen for medielærere: Gullregnet.

 • Vi inviterer deg herved som lærer til å sende inn utvalgte elevarbeider som skal konkurrere om premiene for de beste innsendte bidragene. 
 • De nominerte arbeidene vises på konferansen, og de to prisene deles ut til lærerne bak vinnerbidragene. 
 • Det er også lærerne bak arbeidene som velger ut og sender inn bidragene.

Innsendelse av film

Sjangre i år er dokumentar- og fiksjonsfilm på inntil 7 minutter.

 • Legg ved info med navn på skolen og læreren på eget ark, samt filmtittelen og klassetrinn.
 • Hver lærer kan sende inn inntil tre filmer, som må være i full dvd-kvalitet – en film på hver dvd.
 • Merk DVDen med filmtittelen og skolenavn! For å kunne bli vist på konferansen må filmene være i tråd med gjeldende lover og regler.

Innsendelse av foto

Bidragene i år skal være enkeltfoto – inntil tre enkeltfoto fra hver lærer.

 • Fotoene må leveres inn slik de ønskes presentert (for eksempel montert på ark eller på passepartout).
 • Du kan alternativt sende inn digitale foto ut fra samme regler – enten på cd, eller på minnepenn i konvolutt –  maks tre enkeltarbeider fra hver lærer.
 • Alle fotoene vil konkurrere om den samme prisen.

Frist for innsendelse av bidrag i begge kategorier:  8. april 2013

Arbeidene merkes med

 • Navn på skole, lærer og elev(er) – og film-/fototittel. Dette limes bakpå papirfotoene.
 • Info om de digitale skrives på cd-en eller på omslaget – eller legges i konvolutt sammen med minnepennen.

Arbeidene sendes til

Lill Vibe Simonsen
Bergen Handelsgymnasium
Boks 413 Sentrum
5805 BERGEN

Øvrig kontaktinformasjon

Tlf.nr. : 951 15 215

Mailadresse:  lilsim@hfk.no

Arrangementskomitéen
Landskonferansen for medielærere 2013