13. Medielærer Jone Nyborg snakket om mediefagets historie. Sjekk ndla.no og Jones twitter-adresse