14. Rektor ved Elvebakken skole, Per Solli, sitter i Faglig råd for MK-faget. Han er bekymret for at søkningen til MK-faget har gått så drastisk ned på landsbasis.