4. Medieprofessor Martin Eide fra UiB poengterte at den fjerde statsmakt er blitt den fjerde servicemakt.