9.b. Filmkonsulent Lars Skorpen er med i fotojuryen for Gullregnet