Les argumentasjonen om MK i Stortinget 14. juni

Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 92 mot 6 stemmer ikke bifalt. Trine Skei Grande og statsråd Kristin Halvorsen la frem sine syn på saken i Stortinget 14. juni. Trykk deg videre for å lese dem.

TRINE SKEI GRANDE

Trine Skei Grande (V)  om MK:
Jeg er veldig forundret over grepene overfor medier og kommunikasjon, der man er så hard at man ikke kan se på ulike løsninger for en linje i forhold til de utfordringene man har. Jeg er da liberaler. Det betyr at jeg egentlig liker folk som ikke passer inn i firkanter. Jeg liker det egentlig når vi klarer å lage systemer rundt mennesker, istedenfor å prøve å få mennesker til å passe inn i systemer. Det er derfor Venstre og Kristelig Folkeparti har fremmet det forslaget om medier og kommunikasjon, at man burde ha laget en hybrid mellom de to hovedretningene, som kunne gitt en mulighet for at dette faget kunne utvikle seg i den rette bredden. Det har fått veldig stor støtte i fagmiljøet. Jeg har fått veldig mange henvendelser de siste dagene, som handler nettopp om at de som jobber med dette faget, syns det er en god idé. Jeg er lei meg for at vi ikke får bred støtte i dag. Det er sjølsagt mulig at noen snur i løpet av dagen.

Trine Skei Grande (V) [13:02:50]: Politiske prosesser er dialoger mellom dem som er inne i systemet og oss som har ulike politiske mål for den jobben vi gjør. Når det gjelder forslaget fra statsråden om medier og kommunikasjon, er det lenge siden jeg har mottatt så mange henvendelser og mail fra folk som står i faget, som da det forslaget ble lagt fram.

Vi i Venstre har jobbet mye med det, og sammen med Kristelig Folkeparti har vi fremmet et forslag om å se på en hybridmodell, som vi har fått stor støtte til, og mye skryt for, fra fagmiljøene i det siste. Så spørsmålet mitt er: Hvorfor kan ikke statsråden se på denne modellen – den er et produkt av en god politisk prosess, med mange innspill fra de fagmiljøene som jobber med dette?

 

KRISTIN HALVORSEN

Statsråd Kristin Halvorsen [13:03:39]: Merknadene til flertallet i komiteen inviterer jo til videre dialog om hvordan man skal løse utfordringene med hensyn til mediefag – ikke minst de fagbrevene som er knyttet til mediefag i dag. I forslaget fra Venstre og Kristelig Folkeparti står det at det fortsatt skal være et yrkesfaglig program, men at det skal være mulighet til å utvide til en hybrid. Jeg mener det er riktig at det i utgangspunktet skal være et studieforberedende program. Det er helt riktig at det ligger mange muligheter for fleksibilitet inne i de forslagene og den strukturen som er der nå, men i utgangspunktet hører dette programmet – når 3 pst. av elevene velger å ta fagbrev og resten velger å studieforberede seg – i utgangspunktet hjemme innenfor de studieforberedende programmene.

AVSTEMMING. Forslag nr. 25 lyder:
«Stortinget ber regjeringen videreføre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon som et yrkesfaglig program, eventuelt som et «hybridprogram» basert på et annet løp enn 2+2-modellen.»

Votering:
Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 92 mot 6 stemmer ikke bifalt.

LES OGSÅ:

Innstillingen vedr. MK i Stortingsmelding 20

Hvorfor er ikke fagområdet og programmet spesifikt evaluert før en vil flytte MK?

Åpen høring om MK i Stortinget i dag

Les om kvifor Mediepedagogene stiller med to representantar i høyringa om MK

Mediepedagogene: Delt syn i MK-satsinga

Oppropet | For bevaring av utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon