En kort introduksjon til typografiens historie

Ben Barrett-Forrest har laget en animasjonsfilm på knappe 5 minutter som forteller om utviklingen av typografi fra oppfinnelsen av trykkeriet til dagens datamaskinskrift. Filmen forteller om utviklingen av fonter ved hjelp av sammenligninger, og gir dermed forståelse av forskjellen f.eks. mellom «Old Style», «Transitional» og «Modern», mellom «Serif» og «Sans Serif», og mellom forskjellige «Sans»-fonter. En god, anskueliggjørende, introduksjon!