iPad2 og mulighetene for medieproduksjon

Produksjonsutstyret for enkel medieproduksjon blir stadig mer tilgjengelig for skolene. Mediepedagogene tilbyr nå kurs for lærere som ønsker å få vite mer om mulighetene. Kursene retter seg særlig mot lærere i ungdomsskolen.

ipadproduksjon

Digitale ferdigheter
En datamaskin er i dag bare på en overfladisk måte en datamaskin. Forskjellig programvare kan gjøre den om til lydopptaker, fotokamera, videokamera, skrivemaskin, notatblokk, bildeframviser, telefon, telegraf, synthesizer, publiseringsverktøy m.m. Redigeringsprogrammer gjør det mulig å skape tverrfaglige, sammensatte tekster, der digitale ferdigheter knyttes sammen med det å lese, snakke og skrive. Utnytter man disse mulighetene, kan dessuten skolen bli en mer praktisk skole, der elevene lærer ved å produsere og reflektere over det de selv og andre lager.

Med iPad2 er disse mulighetene for medieproduksjon blitt enda ett hakk mer tilgjengelig enn før. Ikke minst er det slik at elevene ikke trenger fullt så mye teknisk assistanse fra læreren når de jobber på en iPad som når de jobber på en vanlig datamaskin.

Kursinnhold
Bente Aasheim, Frode Andresen og Marit Bakken står bak kurset til Mediepedagogene. De tilbyr innføring i hvilke app’er som trengs og hvordan lærere kan ta i bruk iPad i musikk-, norsk- og kunst og håndverks-undervisningen. De viser videre hvordan lærerne kan la elevene la produsere bøker, lage digitale fortellinger og animasjonsfilmer, komponere musikk og lydeffekter.

Mer informasjon om kursene kommer på Mediepedagogenes hjemmeside om litt.