Om å gjennomføre minitinget på egen skole

Det er en dristig plan å la en tredjedel av skolens elever gjennomføre en unntakstilstand i 3 dager. Oppheve timeplanen for elevene og la dem få spille rollespill. I korthet var det det LilleStortinget 2014 dreide seg om.

Av Anna Kristina Lejdelin og Dagfinn Tvedt

La det være nevnt. Vågsbygs vg skole i Kristiansand med i faglærer Atle Oanes i føringen viste vei for Lillestrøm vg skoles LilleStortinget 2014. Det hele startet med en forespørsel fra Sigurd Sæthre i Avis i Skolen i mai 2013. Informasjonen om prosjektet i Vågsbygd ble presentert for både Romerikes Blad og Lillestrøm vgs. Tanken var å skape et ministortingsprosjekt på en eller flere skoler på Romerike i jubileumsåret for Grunnloven.

partilederdebatt torsdag 20.03.14 kl. 15.00
Partilederene i tv-debatten: fra høyre: statsminister Michael Kahn (H), finansminister Jonas Jansen(FrP), Ada Mascolo (Ap), Renate Eide (KrF) og Dorothea Enger (Sp)

Samarbeid med andre aktører
Det handler om penger og relevans. Budsjettforslagene fra Vågsbygd vgs var skremmende høye. Lillestrøm vgs’ ordinære budsjett vil ikke rekke. Støtte utenfra måtte til og det handler om å gi og få.

Eidsvoll sentret 1814 ble tidlig med i prosessen det samme var Stortingets informasjonsavdeling. Med disse partnerne ble mange dører åpnet.

Politikk er utenkelig uten media
Lillestrøm vg skole tok noen viktige beslutninger, som var forskjellig fra Vågsbygd. Et politisk rollespill må også inkludere media. All politisk virksomhet er avhengig av offentlig pressepublisering. Dermed ble MK en viktig del av samarbeidet. En annen viktig beslutning var å forankre det i ledelsen. Ved Lillestrøm vgs var det avdelingslederne for samfunnsfag Annastina Lejdelin og Dagfinn Tvedt for medier og kommunikasjon som hadde det overordnede ansvaret fra starten av, en beslutning som en samlet ledelse sto bak.

Elever fra MK Vg3 styrer bilderegien i OB-bussen
Elever fra MK Vg3 styrer bilderegien i OB-bussen

Det nasjonale demokratiet i spill
Rollespillet går ut på å etablere en regjering, et storting og et presidentskap. Regjeringen fikk i oppdrag å utarbeide stortingsproposisjoner som stortinget skal behandle og votere over. Så enkelt og så komplisert er det. Pressens funksjonen i dette er å offentlig formidle hva regjeringen foreslår og følge med om disse forslagene blir vedtatt i stortinget.

250 elever i aksjon
Regjeringen ble utnevnt i programfaget politikk og menneskerettigheter på Vg2 ST, mens stortingsrepresentantene ble utnevnt i samfunnsfag Vg1 ST og MD Vg2. MK elevene ble hentet ut fra Vg2 og Vg3 for oppdraget krevde en viss kompetanse for å kunne utfør det. Dermed var alle utdanningsprogram på skolen inkludert.

Regjeringen startet sitt arbeid med stortingsproposisjonene allerede i desember 2013. Stortingsrepresentantene var på plass i februar og rollespillet startet presis kl. 13.30 onsdag 19. mars med direkte tv-overføring til Romerikes blad. I løpet av 3 dager ble 5 timer direkte tv-sendinger av trontalen, trontaledebatten, komitémøter, partimøter, partilederdebatt og av de endelige voteringene i samlet storting fredag 21. mars da lillestortingspresident Camilla Gulliksen kunne avslutte LilleStortinget 2014 presis kl. 14.00.

Lokalt pressesamarbeid
Samarbeid med Romerikes blad var helt avgjørende for LilleStortinget 2014. Grunnlovsjubileet 2014 var selvsagt et viktig bakteppe, og prosjektet ble også en del av den nasjonale jubileumskalenderen. Romerikes Blad kunne tilby ulike publiseringskanaler for prosjektet som MK elevene kunne benytte seg av. RB på sin side ønsker at mange skoler prøver ut dette prosjektet for å styrke elevenes politiske bevissthet og engasjement.

Identitetsbygging og læringsutbytte
LilleStortinget 2014 skapte et unikt samhold mellom elever på tvers av utdanningsprogrammene. Mange ble riktig stolte av å være med på dette og skolens aktiviteter ble synlig i mediebildet. Læringsutbytte for elevene var helt konkret ved at de måte sette seg inn i det politiske spillet, fordi hver og en av elevene hadde en spesifikk oppgave og funksjon. Samtidig som de fikk oppleve helheten i de politiske prosessene. MK-elevene måtte forholde seg til krevende kvalitetskrav fra nettopp offentligheten i og med at deres produkter ble offentlig publisert. Unntakstilstanden til tross læringsutbytte var utvilsomt mer enn vi hadde forventet oss som ga gjenlyd langt utenfor skoleporten.

Om forfatterne
Anna Kristina Lejdelin er avdelingsleder for økonomi- og samfunnsfag ved Lillestrøm videregående skole og Dagfinn Tvedt er avdelingsleder for Medier og kommunikasjon ved medielærere ved samme sted

Interessert i å få vite mer?
Lillestrøm videregående skole utarbeider håndbøker for prosjektet og lager en dokumentarfilm på grunnlag av de direktesendte tv-sendingene på rb.no.

Lenker:
www.rb.no
www.lillestortinget.no
www.lillstrom.vgs.no

Viktige bidragsytere til LilleStortinget 2014:
Akershus fylkeskommune
Mediepedagogene
Avis i Skolen
Romerikes Blad
Eidsvoll 1814