Endelig klart for Medielærerseminar igjen: Hold av datoen 4. mai 2022!

Medielærerseminaret er en plass for faglig og sosial utveksling; for refleksjon, kompetanseheving og nettverksbygging. Seminaret ble avlyst både i 2020 og 2021, men nå er vi klare for å igjen møtes – og i år feirer vi i tillegg Mediepedagogenes 50-årsjubileum!

Både 50-årsjubileet og det tradisjonelle Medielærerseminaret avholdes i Bergen når blomstene blomstrer i starten av mai. Vi feirer fra morgen til kveld, med tilbakeskuende og framoverskuende faglig program på dagen, og festmiddag på kvelden.

Vi har også ordnet med lærerpris på Mediedagene for de av medlemmene våre som vil blir flere dager.

Dato: 4. mai 2022

Sted: Bergen

Mer informasjon om program kommer – men hold av datoen allerede nå! Vi gleder oss til å se dere der!