Digital kompetanse i barnehagen

Marianne Undheim:
Digital kompetanse i barnehagen. Artikkelen inneholder progresjonsplan for planlegging av egen virksomhet ([tilt] nr 2/2011)
Barn fotograferer i barnehagen. Om barnas foto som informasjonskilde og ressurs i barnehagen ([tilt] nr 2/2011)

Nina Bølgan:
«Hva skjer om vi klipper av kameraledningen?» Om barns bruk av datamaskin i barnehagen ([tilt] nr 1/2009)

Klaus Thestrup:
Bratzland. Mediepedagogisk lek med kamera og dukker. ([tilt] nr 4/2003)

Karin Hake:
Fjernsynets fascinasjonskraft – et dobbelt perspektiv på femåringers forhold til fjernsyn ([tilt] nr 3/2003)

Tina G. Dishington:
En høst og en vinter gjennom et barns kameralinse ([tilt] nr 3/2003)