Styret i Mediepedagogene

Leder
Olav Øygard
Mobil: 993 83 900, Tlf. arbeidssted: 35 91 83 00
E-post: olav.oygard@gmail.com
Arbeidssted: Hjalmar Johansen videregående skole, Skien (Vestfold og Telemark)
Olav har jobbet som pressefotograf, medielærer og studierektor på mediefolkehøgskolen Danvik. Han er lektor i pedagogikk og avdelingsleder ved Hjalmar Johansen videregående skole, avdeling for MK og påbygg.

Nestleder
Albertine Aaberge
Mobil: 952 36 588
E-post: albertineaaberge@ndla.no
Arbeidssted: Nasjonal Digital Læringsarena
Albertine Aaberge er digital læremiddelansvarlig for mediefagene på NDLA. Hun er medieviter fra UiO 2000 og har undervist i mediefag på vgs i 10 år. Hun har også undervist i digital kompetanse og læring og mediedidaktikk på Høgskulen i Volda og Høgskulen i Sogn og fjordane.

Styremedlem
Daniel Schofield
Mobil: 930 40 095
E-post: daniel.schofield@ntnu.no
Arbeidssted: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Daniel Schofield er førsteamanuensis i mediepedagogikk ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring. I 2015 fullførte han sin doktorgrad om mediegrafi som læringsaktivitet i videregående skole. Fra 2003 til 2010 jobbet han som medielærer, først på Rosenvilde videregående og senere på Trondheim Katedralskole.

Styremedlem
Christina Svien
Mobil: 951 46 536
Arbeidssted: Nannestad videregående skole
Christina Svien er Lektor med tillegg. Hun har en master i Filmvitenskap fra Københavns universitet samt praktisk utdannelse fra Film og TV-akademiet (tidligere NISS). Hun arbeider ved Nannestad videregående skole og linjen for Medier og kommunikasjon. Christina har flere år freelance erfaring fra film og tv-produksjon hvor hun blant annet har jobbet med casting og produsert og regissert kortfilm.

Styremedlem
Astrid Aas
Mobil: 975 90 779
E-post: astrid.synnove.aas@vlfk.no
Arbeidssted: Nordahl Grieg videregående skole
Astrid Aas er avdelingsleder for Medier og Kommunikasjon ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Ble ansatt på NGV for å starte og bygge opp MK-linjen ved skolen, og har i disse 10 årene også undervist i mediefagene ved skolen. Kom inn i skoleverden igjen etter 22 år i mediebransjen, film/tv, etablering av TV2, ble der i 18 år, de siste årene leder for TV2s Grafisk Design avdeling. Er utdannet lærer (Sagene lærerhøyskole) og Journalistutdanning fra Distriktshøyskolen i Volda.

Varamedlem
Elisabeth Sølvberg Aase
Mobil:  988 71 191
E-post: elisabeth.aase@icloud.com
Pensjonist og student
Arbeidet ved Voss gymnas i 25 år som rådgiver, og som lektor med fagene tysk, norsk og mediefag. Startet fordypingsfaget mediekunnskap ved skolen tidlig på 90-tallet, og ved Hetland vgs i Stavanger på 80-tallet. Mangeårig styreleder i Mediepedagogene.  Har sittet i læreplangruppe for mediefag. Tidligere medlem av Faglig råd for MK, og av Mediekompetansenettverket.

Varamedlem
Rune Valle
Mobil: 957 69 885
Arbeidssted: Hvam videregående skole
Rune Valle er lektor med tilleggsutdanning, og underviser ved medier og kommunikasjon på Hvam videregående skole. Han er filmviter med bachelor i Visuell Kultur og mastergrad i Film- og fjernsynsvitenskap fra Høgskolen på Lillehammer, mediekunnskap fra Høgskolen i Finnmark og pedagogisk utdanning fra UiO. Han har tidligere arbeidet ved Høgskolen i Lillehammer og Norsk Filminstitutt, samt freelance med medieproduksjon.

Varamedlem
Åge André Breivik
Mobil:
E-post: breivikmedia@gmail.com
Arbeidssted: Volda videregåande skule
Åge André Breivik er medielektor på Volda vidaregåande skule. Han har bachelorgrad i radiojournalistikk og mastergrad i journalistikk og dokumentar, begge frå Høgskulen i Volda. Han har arbeidd i fleire redaksjonar i NRK, og mellom anna laga radiodokumentar for NRK P2 som frilanser, før han vart lærar. 

Administrasjonsansvarlig
Betine Fiskaa Johannessen
Mobil: 463 35 404
E-post: post@mediepedagogene.no
Arbeidssted: Mediepedagogene
Betine Fiskaa Johannessen har en bachelor i Drama og teaterkommunikasjon fra OsloMet (tidl. HiO) og har studert sosialt entreprenørskap ved Gründerskolen (UiO). Johannessen har arbeidet 8 år som leder for den interkommunale scenekunsttjenesten Teater i Fjellregionen og har hatt sitt primærvirke som scenekunstprodusent, regissør og dramapedagog. Hun har også arbeidet som daglig leder for interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene.