Styret i Mediepedagogene

Leder
Olav Øygard
Mobil: 993 83 900, Tlf. arbeidssted: 32 26 76 24
E-post: leder@mediepedagogene.no
Arbeidssted: Danvik Folkehøyskole.
Olav har jobbet som fotograf og medielærer. Han er nå studierektor ved Danvik FHS.

 

Kyrre
Styremedlem
Kyrre B. Haakaas
Mobil: 452 17 447, Tlf. arbeidssted: 32 24 61 00
E-post:kyrre@mediepedagogene.no
Arbeidssted: Åssiden videregående skole.
Kyrre B. Haakaas har jobbet som medielærer siden 2006, først for Rosenvilde videregående og fra 2011 ved Åssiden. Han sitter også som styremedlem i Amandus – Lillehammer internasjonale studentfilmfestival. I tillegg jobber han bla med ulike festivaler. 

 

Marit
Styremedlem
Marit Bakken
Mobil:  986 30 060, Tlf. arbeidssted: 73 51 55 50
E-post:  marit@midtnorskfilm.no
Arbeidssted: Midtnorsk Filmsenter, PB 964 Sentrum, 7410 Trondheim
Marit Bakken er leder for barn og unge talenter ved Midtnorsk Filmsenter. Styremedlem i Cinemateket i Trondheim, FiFF – femmina internasjonale filmfestival og FilmReg. Sistnevnte er en paraplyorganisasjon for de regionale filmsentre og fond, der hun er representant for unge talenter for de norske filmsentrene.

 

styret-thumb-kari
Styremedlem
Kari Jørgensen
Mobil: 995 76 846, Tlf. arbeidssted: 22 46 73 00
E-post: karij1501@osloskolen.no
Arbeidssted: Elvebakken videregående skoleKari Jørgensen er medielærer og karriereveileder på Elvebakken vgs i Oslo. Hun har vært MK-lærer siden 2001 og er nå lærer på Medieproduksjon. Hennes fokusområde er utviklingen av medieutdanningen i den videregående skolen.

 

Daniel
Styremedlem
Daniel Schofield
Mobil: 930 40 095, Tlf. arbeidssted: 73 59 19 50
E-post: daniel.schofield@ntnu.no
Arbeidssted: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Daniel Schofield er førsteamanuensis i mediepedagogikk ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring. I 2015 fullførte han sin doktorgrad om mediegrafi som læringsaktivitet i videregående skole. Fra 2003 til 2010 jobbet han som medielærer, først på Rosenvilde videregående og senere på Trondheim Katedralskole.

 

styret-thumb-elisabeth
Varamedlem
Elisabeth Sølvberg Aase
Tlf. privat:  988 71 191
E-post: elisabeth.aase@me.com
Aktiv pensjonist og student
Elisabeth Sølvberg Aase har arbeidet ved Voss gymnas som  lektor og rådgiver i mange år, og underviser i medie-og informasjonskunnskap, tysk og norsk. Sent på 1980-tallet var hun den første læreren i  fordypningsfaget mediekunnskap ved Hetland vgs i Stavanger, og noe senere ved Voss gymnas. Hun har vært mangeårig styreleder i Mediepedagogene, og var engasjert i en periode i en læreplangruppe  i mediefag, og som medlem av Faglig råd for medier og kommunikasjon.

 

styret-thumb-bente
Varamedlem
Bente Aasheim
Mobil: 938 71 261, Tlf. arbeidssted: 24 05 88 00
E-post: beaas_19@hotmail.com
Arbeidssted: Løren skole
Bente Aasheim er lærer i barneskolen og innehaver av Animasjon i Skolen. Hun har de siste 14 årene arbeidet med og utviklet animasjon som læringsmetodikk i skolen. Hun holder kurs i dette for pedagogisk personale og elever over hele landet. Hun har skrevet læreboken «AnimasjonsBok- en veiledning i å animere med barn».