Styret i Mediepedagogene

Leder
Olav Øygard
Mobil: 993 83 900, Tlf. arbeidssted: 35 91 83 00
E-post: olav.oygard@gmail.com
Arbeidssted: Hjalmar Johansen videregående skole, Skien (Vestfold og Telemark)
Olav har jobbet som pressefotograf, medielærer og studierektor på mediefolkehøgskolen Danvik. Han er lektor i pedagogikk og avdelingsleder ved Hjalmar Johansen videregående skole, avdeling for MK og påbygg.
 
 
 

Nestleder
Albertine Aaberge
Mobil: 952 36 588
E-post: albertineaaberge@ndla.no
Arbeidssted: Nasjonal Digital Læringsarena
Albertine Aaberge er digital læremiddelansvarlig for mediefagene på NDLA. Hun er medieviter fra UiO 2000 og har undervist i mediefag på vgs i 10 år. Hun har også undervist i digital kompetanse og læring og mediedidaktikk på Høgskulen i Volda og Høgskulen i Sogn og fjordane.
 
 

Styremedlem
Åge André Breivik
Mobil: 
E-post: breivikmedia@gmail.com
Arbeidssted: Volda videregåande skule
Åge André Breivik er medielektor på Volda vidaregåande skule. Han har bachelorgrad i radiojournalistikk og mastergrad i journalistikk og dokumentar, begge frå Høgskulen i Volda. Han har arbeidd i fleire redaksjonar i NRK, og mellom anna laga radiodokumentar for NRK P2 som frilanser, før han vart lærar.
 
 
 
 
Styremedlem
Christina Svien
Mobil: 951 46 536
Arbeidssted: Nannestad videregående skole
Christina Svien er Lektor med tillegg. Hun har en master i Filmvitenskap fra Københavns universitet samt praktisk utdannelse fra Film og TV-akademiet (tidligere NISS). Hun arbeider ved Nannestad videregående skole og linjen for Medier og kommunikasjon. Christina har flere år freelance erfaring fra film og tv-produksjon hvor hun blant annet har jobbet med casting og produsert og regissert kortfilm.
 

Styremedlem
Astrid Aas
Mobil: 975 90 779
E-post: astrid.synnove.aas@vlfk.no
Arbeidssted: Nordahl Grieg videregående skole
Astrid Aas er avdelingsleder for Medier og Kommunikasjon ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Ble ansatt på NGV for å starte og bygge opp MK-linjen ved skolen, og har i disse 10 årene også undervist i mediefagene ved skolen. Kom inn i skoleverden igjen etter 22 år i mediebransjen, film/tv, etablering av TV2, ble der i 18 år, de siste årene leder for TV2s Grafisk Design avdeling. Er utdannet lærer (Sagene lærerhøyskole) og Journalistutdanning fra Distriktshøyskolen i Volda.
 

Varamedlem
Elisabeth Sølvberg Aase
Mobil:  988 71 191
E-post: elisabeth.aase@icloud.com
Pensjonist og student
Arbeidet ved Voss gymnas i 25 år som rådgiver, og som lektor med fagene tysk, norsk og mediefag. Startet fordypingsfaget mediekunnskap ved skolen tidlig på 90-tallet, og ved Hetland vgs i Stavanger på 80-tallet. Mangeårig styreleder i Mediepedagogene.  Har sittet i læreplangruppe for mediefag. Tidligere medlem av Faglig råd for MK, og av Mediekompetansenettverket.
 

 
Varamedlem
Marius Strøm Riseth
Mobil:
E-post:
Arbeidssted: Fyrstikkalleen F21 fra høsten 2022 
Mer informasjon om Marius kommer fortløpende. 
 

 
Varamedlem
Vegard M. Frantzen
Mobil: 95886365
E-post: Vegard.Frantzen@ntnu.no
Arbeidssted: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring  
Vegard M. Frantzen er førstelektor i mediepedagogikk ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL).  Han har vært fagansvarlig for Mediepedagogikk og mediekompetanse ved IPL i fra 2007. Han har også skrevet og redigert fagbøker og artikler i mediepedagogikk.
 
 

Administrasjonsansvarlig
Daniel Johansen
Mobil: 922 64 433
E-post: post@mediepedagogene.no
Arbeidssted: Seilet, huset for kunst og kultur i skolen
Daniel Johansen har en mastergrad i Utviklingsstudier og Internasjonale Relasjoner fra Aalborg Universitet og fullfører nå PPU ved Universitetet i Oslo. Johansen har flere års erfaring fra politisk og studentorganisatorisk arbeid og er i dag frivillig journalist i Radio Nova. Han er svært samfunnsengasjert og synes utviklingen innenfor mediefag er spennende.