Å klippe Nokas – intensjon, prosess og resultat

Stikkord: nokas