Høgskolen i Oslo viser «Sinna Mann»

Filmklubben HiOFlimmer inviterer til formiddagsvisning av animasjonsfilmen Sinna Mann mandag 29. november kl. 12.00 – 13.00 i auditorium PH170 i P35. Forfatter Gro Dahle innleder til filmvisningen.

Sinna Mann er en animasjonsfilm laget av Anita Killi. Filmen er laget med utgangspunkt i Gro Dahle og Svein Nyhus’ bok Sinna Mann fra 2003. Boka handler om gutten Boj som opplever vold i nære relasjoner. Historien om Boj bygger på autentiske fortellinger fra barn som har vokst opp med vold i familien enten som vitne til vold eller direkte utsatt for vold selv.

Animasjonsfilmen Sinna Mann (2009) er laget av Anita Killi. Filmen har vunnet en rekke priser ved filmfestivaler i Norge og utlandet. Filmen brukes i Redd Barnas kampanje «Vennligst Forstyrr!» som setter fokus på vold i nære relasjoner, og hvordan barn kan hjelpes i en vanskelig livssituasjon.

Forfatter Gro Dahle har skrevet rundt femti skjønnlitterære og faglitterære bøker samt skuespill, teaterstykker, opera og tekst til musikk. I sin innledning til filmen vil Gro Dahle si litt om prosessen rundt arbeid med boka Sinna Mann og om vold i hjemmet som tema.

Filmen Sinna Mann er relevant for studenter og tilsatte ved flere av høgskolens utdanninger, og er særlig aktuell for alle som utdanner seg til å jobbe med barn.

Visningen er gratis og åpen for alle interesserte studenter og tilsatte. Mer om filmen Sinna Mann.