Wikileaks

Media er fullt av saker om Wikileaks og grunnlegger Julian Assange for tiden. Blant annet har serverene til selskapene som nekter å overføre penger til Wikileaks, som PayPal, Visa og MasterCard har blitt utsatt for angrep fra ulike grupperinger på nett, og det blir satt spørsmålstegn ved om medienes fokus er riktig. Nylig har Dagsavisen lagt ut alle dokumentene fra Wikileaks på egne servere. Arne Strand fra Dagsavisen skriver i sin begrunnelse for å legge ut materialet blant annet at «[en] rekke viktige debatter om internasjonalt diplomati, presse- og ytringsfrihet og har avslørt den til tider store avstanden mellom ord og handling hos enkelte toppolitikere og statsledere».

Hva mener du om denne saken?