PC-kurs om pedagogisk bruk av IKT

Bro Aschehoug arrangerer to kurs for lærere i videregående skole om pedagogisk bruk av IKT, i Bergen, Oslo og Trondheim.

Bergen 18.2:

Kildekritikk og kildebruk

Kildekritikk:

Hvem eier nettadressene? Hvilke nettressurser kan vi stole på? Hvordan kan elevene bruke søkemotorer på en effektiv måte for å finne informasjon, bilder og musikk de kan bruke i egne sammensatte tekster uten å bryte lov om opphavsrett?

Bildebruk og -redigering:

Vi ser på hvordan man kan finne gode bilder på nett, hvordan man kan retusjere og manipulere bildene, og

hvordan bildene kan brukes i elevenes arbeid i Movie Maker eller andre sammensatte tekster.

Movie Maker: Vi ser på hvordan Windows Movie Maker kan brukes til dokumentasjon av alt fra labøvelser og arbeid med formler og tabeller i realfagene til spontan og forberedt muntlig samhandling i språkfagene.

Klikk her for fullstendig program og påmelding

Oslo 11.2 og Trondheim 15.3:

Sammensatte tekster – på tvers av fag

Bilde- og musikksøk:

Hvor kan man finne bilder, musikk og lyd på internett uten å bryte lov om opphavsrett?

Enkel bildebehandling:

Vi ser blant annet på hvordan man kan retusjere bilder og justere bildestørrelse, farger og kontraster med PhotoFiltre.

Lyd i sammensatte tekster

Vi lærer å spille inn, redigere og legge til lyd, musikk og andre effekter i Audacity. Dette lydverktøyet egner seg til bruk ved for eksempel vurdering og dokumentasjon av muntlige ferdigheter og til opptak av spontan muntlig samhandling.

Klikk her for fullstendig program og påmelding.

Kursholder:

Wilhelm Egeland er lektor ved Frogn videregående skole, med mastergrad i fysiologi fra Norges Idrettshøgskole. Han har de siste årene holdt en rekke kurs innen digital kompetanse for lærere og arbeider aktivt med utarbeiding av kreativ undervisningsmetodikk for elever i videregående skole.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Pris: Kr. 2490,- per deltaker. Lunsj er inkludert.

Påmeldingsfrist: Fire uker før kursdato. Vi tar imot påmelding etter fristen dersom det er ledige plasser.

Påmelding: Påmeldingen er bindende. Blir man forhindret fra å møte på kurs, er det mulig å sende en kollega i sitt sted. Lunsj er inkludert i kursavgiften.

Bekreftelse av påmelding: Endelig bekreftelse sendes ut pr. e-post ca. tre uker før kursdato.

Avlysninger: Ved avlysninger på grunn av hendelser utenfor vår kontroll er vårt ansvar begrenset til kursavgift.

Mer informasjon om alle våre kurs på www.kursveven.no