dvoted.net nedlagt – nytt tilbud til unge filmskapere kommer i stedet!

av Per Terje Naalsund

Den nordiske nettsiden for unge filmskapere, dvoted.net, ble like etter nyttår lagt ned. Siden 2004 har nettsiden vært et sted der filminteresserte kunne vise sine egne filmer, få faglige kommentarer fra andre, diskutere og få råd fra etablerte filmskapere. Samarbeidet  landene i mellom introduserte dessuten ungdommer for en nordisk filmtradisjon, som de kunne gjøre seg kjent med og utnytte i sin egen utvikling. Selve nedleggelsen kom brått på for de involverte i prosjektet, som nettopp hadde ført nettsiden over på en ny plattform og fortsatt hadde en del nye funksjoner de skulle introdusere for filmskaperne.

Den norske redaktøren, Maida Hals, forteller at det ikke var mange, svært aktive norske brukere av tjenesten. Det viktigste for dem var allikevel ikke antallet, men selve idéen om at enhver ungdom med lyst og vilje til å lage film, uansett hvor de bodde, skulle kunne finne et fellesskap og få profesjonelle tips og gode kontakter fra hele Norden.

– Akkurat det nordiske samarbeidet vil nok savnes. I et så lite land som Norge burde vi kunne knytte bånd tidlig utenfor landegrensene, sier hun.

Hun har likevel stor tro på den nye tjenesten, som særlig skal gjøre det lettere for brukerne å komme i kontakt med den delen av filmbransjen som rekrutterer nye talenter.

Tettere kontakt mellom filmskapere og filmmiljøer
dvoted var finansiert av de skandinaviske filminstuttene, Islands filmsenter, den finske skolekinosatsningen og Nordisk ministerråd. Allerede i mai ble det bestemt at prosjektet skulle legges ned, men det har både vært satset på å få nye brukere og foregått mange samtaler om videre samarbeid og nasjonale løsninger siden da. Nå er det klart at Finland og Norge vil utvikle sine egne nettjenester som bygger på erfaringene fra dvoted.

– Grunnen til at dvoted ble nedlagt var at tjensten hadde for få brukere i forhold til ressursene som ble investert i prosjektet og ikke minst at vi ønsker å erstatte selve konseptet, der en nordisk redaksjon kommuniserte med brukerne med et konsept der vi i langt større grad inkluderer de reelle filmmiljøene i landet, forklarer Mia Lindrup ved Norsk filminstitutt.

– Vi støtter nå utviklingen av norsk pilot fordi vi har tro på grunnidéen om en møteplass på nettet for unge filmskapere. Vi ønsker imidlertid å gjøre de regionale aktørene til eiere og ansvarlige for driften. Til nå er Mediefabrikken i Akershus, Filmkraft Rogaland, Midtnorsk filmsenter, Filmverkstedet i Oppland og Amandusfestivalen med på utviklingen av piloten, og vi ønsker å få med de andre regionale filmsentrene også, forteller hun.

Det nye nettstedet
Anders Fristad Rudolph ved Mediefabrikken i Akershus er prosjektleder for utviklingen av denne piloten. Han forteller at det nettstedet vil ligne mye på det gamle, men at det vil få nytt navn. Oppstart vil være ved månedsskiftet mars/april.

Mentorordningen, som mange av brukerne satte stor pris på, vil bli videreført, og det skal fortsatt være et sted der filmskapere viser fram filmene sine og kommenterer og diskuterer med hverandre. Den store forandringen blir at siden nå vil drives av de som jobber med talentutvikling. De vil kunne bruke siden til å fortelle om det de driver med og informere om kurs, verksteder, mentorprogrammer, festivaler, støtteordninger og utlån av utstyr. Og siden vil kunne gi disse en mulighet til å knytte profesjonelle bånd til brukerne.  Det er også en tanke om at et slikt samarbeid mellom de regionale filmtilbudene vil kunne styrke relasjonene mellom dem og bidra til å utvikling av det enkelte tilbudet rettet mot unge filmskapere rundt om i landet.

Flere brukere?
dvoted var i utgangspunktet helt i forkant av utviklingen av sosiale medier på nettet, og måtte derfor utvikle mange funksjoner som siden skulle bli selvsagte for et sosialt medium. Da den første prosjektlederen, Cecilie Stranger-Thorsen, reiste rundt og forsøkte å få på plass finansieringen av prosjektet i 2004, fantes ikke youtube og facebook. Det var derfor vanskelig å forklare hva dvoted skulle bli og få samarbeidspartnerne til å skjønne at ungdom kom til å sette pris på nettsteder der de kunne publisere filmer og diskutere med hverandre.

Hun tror derfor at det skal være mulig å skape langt større brukeraktivitet i dag selv på et nasjonalt plan, enn man klarte med det nordiske dvoted, bare man fortsetter å være på høyden med utviklingen av sosiale tjenestene på nettet.

– Det gjelder å senke terskelen for deltakelse på en måte som gjør det enkelt og uforpliktende å delta, sier hun.

Man kan følge utviklingen av den nye norske «unge-filmskaper-siden» gjennom facebook-siden til dvoted.

Last ned pdf av denne artikkelen her