Siste frist: Journalist i klassen

Førstkommende fredag er det siste sjanse for å melde seg på årets Journalist i klassen. Nærmere 2500 elever er allerede påmeldt, men vi har fremdeles noen plasser ledig. Mediepedagogene har tidlegare omtala ordninga.  Så:

Sett av to skoletimer til besøk av en journalist i vår!

Fra mars til mai vil skoleklasser på ungdoms- og videregående nivå i Hordaland kunne få besøk av en journalist i klassen.

Prosjektet er utformet for å utvide mediekunnskapen hos elevene og gi dem innsikt i hvordan mediebransjen fungerer i praksis. I møte med journalistene vil de unge få mulighet til å lære om andre sider ved media enn det som står i lærebøker og det de leser og ser i media til daglig. Samtidig får elevene også mulighet til å gi direkte tilbakemeldinger om sine oppfatninger av mediene.

For mer informasjon, se vedlagte pdf og www.nordiskemediedager.no.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Ronny Bertelsen                                             Johannes Bøyum                                            Guri Heftye

Nestleder, Bergen Journalistlag              Avis i skolen, avd. Hordaland                    Festivalsjef, Nordiske Mediedager

PS: Nordiske Mediedager arrangerer også en egen heldagskonferanse for elever på videregående nivå tirsdag 10. mai 2011, på Ole Bull Scene i Bergen. Program og invitasjon sendes ut senere.