BIFFs dokumentarfestival for videregående skoler

BIFF har et gratis heldags dokumentarfilmtilbud for videregående skoler i Bergen Kino 19. – 26. oktober 2011. BIFFs dokumentarfestival for videregående skoler er en tradisjon med over 55.000 elevbesøk på åtte år. Temaene for skolene har blant annet vært migrasjon, demokrati, religionskriger, hiphop som protest, vann som vår viktigste ressurs, og en rekke andre temaer rundt bærekraftighet, miljø og klima. BIFF fortsetter satsingen med sterke samarbeidspartnere. VilVite, UNESCO, Raftostiftelsen, Fylkesmannen i Hordaland Landbruksavdelinga og Hordaland  Bondelag er med i år igjen. I tillegg har vi i år et solid program om nye tider innen media, og – for første gang – en hel dag knyttet til yrkesfag. Sammen med fagmiljøene utvikler BIFF studieark til forberedelse og diskusjon i klassene. Studieopplegget knyttes til skolens læreplaner. Vi setter nå sammen de siste bitene av festivalprogrammet for høsten, og for videregående skoler presenterer vi følgende fem temaer (du kan også laste ned denne informasjonen i PDF-format):

DEN STORE MATKAMPEN – ONSDAG 19. OKTOBER

Mat er en rettighet ifølge FN. Vårt forhold til mat varierer imidlertid i høy grad. For noen handler det om grunnleggende behov, for andre er mat et dilemma mellom bærekraft og industri. For andre igjen er det nærmest en kunstart. Denne dagen handler både om ønsket om å produsere kvalitetsmat til alle, og om å lage matretter i verdensklasse. Vi samarbeider med Fylkesmannen i Hordaland Landbruksavdelinga og Hordaland Bondelag.

FRESH Regi: Ana Sofia Joanes / USA 2010 (1 t 12 min)

Mange års industrielt jordbruk har fått store konsekvenser for jordsmonn, husdyr – og for kvaliteten på maten vi spiser. Finnes det mer bærekraftige alternativ som kan fø verdens befolkning, inkludert de fattige? I USA besøker vi både økologiske gårdsbruk, bønder som er låst fast i kontrakter med mektige selskaper, og en urban bonde som kjemper for at alle lag i samfunnet skal få tilgang til kvalitetsmat – gjerne ved å dyrke den selv.

A MATTER OF TASTE Regi: Sally Rowe / USA 2010 (1 t 8 min)

For noen er mat et redskap for å skape et kreativt uttrykk og en overjordisk sanseopplevelse. I New York møter vi den unge, talentfulle Paul Liebrandt i hans kunstneriske utfoldelse på kjøkkenet, og hans kamp med matkritikere og restauranteiere.

FIGHT FOR YOUR RIGHTS – TORSDAG 20. OKTOBER

Med støtte fra UNESCO-kommisjonen inviterer BIFF elever og lærere til å utforske ulike perspektiver på demokrati og menneskerettigheter. I 2011 har en rekke folkelige opprør rullet over skjermene verden over. Både i dagens veletablerte demokratier og i autoritære regimer har man lenge kjempet for borgerrettigheter – og kampen pågår fortsatt. Hvilke rettigheter bør man ha som borger av et land? Studieark utarbeides i samarbeid med Raftostiftelsen.

THE GREEN WAVERegi: Ali Samadi Ahadi / Tyskland 2010 (1 t 20 min)

Etter valget i Iran i 2009 fulgte store protester som ble slått ned med hard hånd av myndighetene. Vi følger en rekke personer på nært hold og animasjon er brukt for å gjenfortelle mange opprivende og dramatiske  episoder som inntraff i hovedstaden Teheran. Det gir et aktuelt perspektiv på opprørene som finner sted i mange arabiske land i 2011.

AN AFRICAN ELECTION Regi: Jarreth J. & Kevin Merz / Sveits, USA, Ghana 2010 (1 t 29 min)

Valg i Afrika blir ofte forbundet med fusk og voldelige sammenstøt. AN AFRICAN ELECTION gir et innsideblikk på Ghanas presidentvalg i 2008. Idet valget nærmer seg, ser vi antydninger til urent spill, men valgkommissæren holder hodet kaldt og har alles tillit. Denne thrilleren av en dokumentarfilm fanger prosessen og viser folks kamp for demokrati i Vest-Afrika.

SING YOUR SONG Regi: Susanne Rostock / USA 2011 (1 t 43 min)

Harry Belafonte er kjent som sanger, men også for et engasjement for fargedes rettigheter og den sentrale rollen han inntok i borgerrettsbevegelsen i USA. Belafontes historie går parallelt med det afroamerikanske samfunnets utvikling de siste 70 årene – fra undertrykkelse til valget av Barack Obama som president.

MEDIAS (U)MULIGHETER – FREDAG 21. OKTOBER

Medievirkeligheten er ikke det den en gang var. Sosiale medier og fjernsynskanalen Al-Jazeera bidrar til revolusjoner mens prestisjetunge kvalitetsaviser verden over sliter med å holde seg flytende. Digital demokratisering av meningsuttrykk på Internett har fordeler og ulemper, og mange medier reproduserer gamle maktstrukturer, der rike menn sitter øverst. Hvilke utfordringer og muligheter preger media i dag?

PRESSPAUSEPLAY Regi: David Dworsky og Victor Köhler / Sverige 2010 (1 t 20 min)

Den digitale revolusjonen har veltet fullstendig om på hvordan folk lager og formidler kunst. ”Alle” lager musikk og film. ”All” musikk og film er et tastetrykk unna. Betyr demokratiseringen mangfold og fantastiske muligheter? Eller betyr det en kakofoni av middelmådighet med snarlig kulturdød?

PAGE ONE: A YEAR INSIDE THE NEW YORK TIMES Regi: Andrew Rossi / USA 2011 (1 t 28 min)

Nettet har passert det trykte ord som vår mest brukte nyhetskilde og aviser går daglig konkurs. Tungvekteren The New York Times jobber hardt for å tilpasse seg en ny hverdag, og PAGE ONE viser redaksjonens daglige dilemmaer på nært hold. Det finnes nemlig ingen snarvei når en skal analysere og rapportere komplekse sammenhenger. Vil demokratiet svekkes uten dybdejournalistikken?

MISS REPRESENTATION Regi: Jennifer Siebel Newsom / USA 2011 (1 t 25 min)

Kvinners rolle i politikk, bedrifter og det offentlige er på frammarsj. Henger media med eller opprettholdes bildet av at makt og politikk er for menn? Kvinner framstår ofte som objekter snarere enn individer med meninger og mot. I intervjuer med politikere som Condoleeza Rice og Nancy Pelosi samt engasjerte studenter i USA utfordres dagens mannsdominerte medier.

YRKESFAGLIG DAG – MANDAG 24. OKTOBER

For første gang arrangerer BIFF en dag knyttet til yrkesrettede fag. Vi presenterer engasjerende og underholdende filmer fra ulike felt, der vi møter folk med yrkesstolthet som gjør sitt aller beste innen sitt håndtverk. Noen er visjonære og ambisiøse individer, mens andre i fellesskap møter nye utfordringer i en bærebjelke av en bransje.

A MATTER OF TASTE Regi: Sally Rowe / USA 2010 (1 t 8 min)

For noen er mat et redskap for å skape et kreativt uttrykk og en overjordisk sanseopplevelse. I New York møter vi den unge, talentfulle Paul Liebrandt i hans kunstneriske utfoldelse på kjøkkenet, og hans kamp med matkritikere og restauranteiere.

VIDAL SASSOON Regi: Craig Teper / USA 2010 (1 t 30 min)

Vidal Sassoon er mannen som sies å ha forandret verden med en saks. Han er frisør, men har status som en rockestjerne. Med solid håndtverk og voldsom kreativitet skapte han nye stiler fra frisørstolen.

WADANS VERDEN Regi: Dieter Schumann / Tyskland 2011 (1 t 40 min)

Sveisere ved et skipsverft i Tyskland møter en ny hverdag da finanskrisen slår inn i 2008. Denne filmen handler om yrkesstolthet, verdighet og arbeidsfellesskap, og setter søkelyset på utfordringer i dagens europeiske industri.

VITENSKAPSDAG PÅ VILVITE – ONSDAG 19. OG 26.

OKTOBERBIFF og VilVite arrangerer i samarbeid med Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen en skoledag med filmer om vitenskap. Vitenskapelige framskritt krever utmerkede, nytenkende forskere og modige maktpersoner med ressurser og vilje til å satse. Men – forskningen har også en rekke etiske fallgruver. Hvordan oppstår nyskapning?

SOMETHING VENTURED  Regi: Dayna Goldfine & Dan Geller / USA 2011 (1 t 24 min)

Dette er historien om Silicon Valley, hvor mange oppfinnere og gløgge hoder med friske ideer ble finansiert av kapital fra New York City og andre steder øst i USA. En svært engasjerende beretning om de få som turde å satse – og de mange som fikk anledning til å bygge opp sine teknologiske nyvinninger fra den spede start til milliardkonsern som Apple, Cisco, Intel og Atari.

PROJECT NIM  Regi: James Marsh / Storbritannia 2011 (1 t 33 min)

Språkforskere på 70-tallet kjøpte en sjimpanse fra en dyrepark og lot den bli oppfostret i en familie på Manhattan. Målet var å bevise at apen kunne lære språk dersom den ble oppdratt som et vanlig familiemedlem. Vi følger Nims oppvekst i familien, men også i omveltningene etterpå. Denne utrolige historien er veldig engasjerende, og sier mye om etikk og vitenska