Unge Lesere

Unge Lesere: Et viktig prosjekt for Mediebedriftenes Landsforening

Idébank for avisene

Mediebedriftenes Landsforening har i flere år hatt et større prosjekt med fokus på unge lesere. Prosjektet er sterkt knyttet til lignede internasjonale tiltak gjennom WAN og IFRA. Hovedmålsettingen er å gi avisene i Norge kunnskap og ideer for på en bedre måte å beholde og knytte til seg ungdom.

Unges mediebruk har fokus i mange avisbedrifter i dag. Både på produkt- og markedsføringssiden gjennomføres mange tiltak. Unge Lesere er et prosjekt der avisbedriftene kan lære av hverandre, og www.ungelesere.no vil være den viktigste møteplassen for utveksling av ideer og for å gi ny informasjon.

Med ”unge lesere” menes målgruppen 16 til 25 år. Prosjektet jobber tett med Avis i Skolen.

I tillegg til å samle og systematisere informasjon fra inn- og utland, vil prosjektet også foreta egne undersøkelser og eksperimenter. Vi arrangerer også en egen Unge Lesere-konferanse hvert år i november. Siden 2008 gir vi også ut en Unge Lesere-pris til den avisene som kan dokumentere beste tiltak for å nå unge lesere.

Prosjektet styres av en bredt sammensatt styringsgruppe:
•    Anne Kari Jacobsen, A-Pressen
•    Inger Lise Uhlen, Orkla Media (arbeider i Drammens Tidende)
•    Kristina Stamnes, Schibsted (arbeider i Aftenposten)
•    Sigurd Sæthre, Avis i Skolen
•    Christina Skreiberg, frilansjournalist med oppdrag for Unge Lesere
•    Helge Holbæk-Hanssen, MBL og prosjektansvarlig

Prosjektgruppen håper på bred og hyppig kontakt med avisbedriftene. Vi tar gjerne imot synspunkter og vi håper at dere også vil dele gode ideer og erfaringer med kolleger i andre avisbedrifter. Samlet sett kan vi lykkes i å nå unge mediebrukere på en bedre måte.