Facebook for lærere

Spredningen av digital, sosial og mobil teknologi har skapt en kultur der ungdom deltar mer i å skape og dele innhold, samt dypt endret måten studenter kommuniserer, samhandler og lærer på. I mange tilfeller tilbringer studentene like mye (eller mer) tid på nettet i et uformelt læringsmiljø-samspill med jevnaldrende der de blant annet mottar tilbakemeldinger enn de gjør med sine lærere i det tradisjonelle klasserommet. Dette er en guide/gjennomgang som ser på viktige ting å ta med seg i forhold til dette.

Les hele artikkelen på Facebook for Educators.