Konkurranse: Lag instruksjonsfilm

Mediana.no, Snøball Film og GAN Aschehoug samarbeider om å utvikle læremidler for vg3-kursene i programmet medier og kommunikasjon.

Snøball Film har allerede laget 8 undervisningsfilmer om lys- og lydarbeid. Vi utfordrer lærere og elever til å lage flere instruksjonsfilmer om filmarbeid.
http://www.skoleipraksis.no/filmlys-og-filmlyd/

For mer informasjon, sjekk:
http://mediana.no/index.php?action=post&id=1424

Vi kårer de beste filmene med følgende premier: