Høringssvar for nye valgfag i ungdomsskolen

16. mars gikk hørigsfristen ut for innspill til Utdanningsdirektoratet vdr. 8 nye valgfag i ungdomsskolen. Disse skal iverksettes høsten 2012. Mediepedagogene sendte høringssvar elektronisk til læreplanene Produksjon av informasjon, og Produksjon for sal og scene. I tillegg leverte vi forslag til ny tekst til læreplanen Produksjon av informasjon, og et dokument med tilleggskommentarer og refleksjoner.

Se dokumentene her:

  • [download id=»56″]
  • [download id=»57″]