Norsk filmhistorie ved Høgskolen i Lillehammer

Interessert i NORSK FILMHISTORIE?

Ved Høgskolen i Lillehammer kan du på deltid og som fjernstudium fordype deg i nettopp dette. Kurset er på 15sp, det går høsten 2012 og er åpent for alle med vanlig studiekompetanse. Oppstartsamling på HiL fredag 31. august utover dette er kurset basert på selvstudium av litteratur og filmer.

Les mer om studiet her:

http://www.hil.no/studiekatalog/norsk_filmhistorie

Faglig info: tore.helseth@hil.no / 61 28 83 05.

Spørsmål om opptak/søkeinfo: studenttorg@hil.no

Telefon: 61 28 81 02