Publikasjon om medieutviklingen i Norge

Ny publikasjon fra medienorge ved Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen:

Tall og fakta om medieutviklingen i Norge

Mediebrett og smarttelefoner, e-bøker og streaming av musikk. Nordmenns mediebruk er i rask endring og blir stadig mer digital, noe som skaper store utfordringer for de tradisjonelle mediene. I publikasjonen Medieåret 2010-2011 kan du lese om denne utviklingen, dokumentert gjennom tall og fakta. Foruten mediebruk og trender tar publikasjonen for seg medieøkonomi og eierskap og gir deg oversikt over de ti største mediekonsernene i Norge. Du finner også informasjon om de største aviseiere og forlagsgruppene, samt omtale av viktige utredninger på medieområdet . I tillegg til de store massemediene – avis, TV, radio og Internett – er ‘kulturmediene’ bok, film og fonogram i fokus. Rapporten ligger til gratis nedlasting på www.medienorge.uib.no.

Les publikasjonen her (PDF).