– Vi får det som kalles «digitale skiller» i befolkningen

Til tross for en utvikling mot et mer sosialt og interaktivt Internett, er de fleste av oss fortsatt passive brukere.

Det viser cand.polit. Petter Bae Brandtzæg ved Institutt for medier og kommunikasjon i sin doktogradsavhandling Social implications of the Internet and social networking sites – a user typology approach.

– Skaper klasseskiller

Nettbruken i Norge har tidoblet seg siden år 2000, men en hyperrask teknologisk utvikling gjør at ikke alle henger med, skriver Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo.

– Disse urealistiske forventningene til brukerne om stadige oppdateringer, grenseløs tilgjengelighet og høy brukeraktivitet skaper økende klasseskiller på nett. Vi får det som kalles «digitale skiller» i befolkningen, sier Brandtzæg.

Tirsdag 10.august klokken 11:15 disputerer Bae Brandtzæg for graden i Forum i Forskningsparken på Blindern.