Mindre arbeid med estetiske fag kan føre til svakere skoleresultater

Det er på tide å innse at norske skoleelevers relativt svake skoleresultater kan henge sammen med beskjæringen av estetiske fag i skolen, skriver Hilde Synnøve Blix, førsteamanuensis ved Musikkonservatoriet, UiT, i kronikken «Slik får du smartere barn»

Utdrag

PISA-sjef Andreas Schleicher har hvert år ansvar for analyser av skole- og utdanningssystemer verden over. I et intervju i A-magasinet 8. juni 2012 sier han:

«Jeg var heldig. Foreldrene mine brukte mye tid på å utvikle ferdighetene mine. Gjennom hele ungdomstiden spilte jeg ulike instrumenter, senere i et kjent orkester. Dette har spilt en viktig rolle i utviklingen av det tankegodset jeg har i dag. Jeg måtte øve, jobbe hardt. Utviklet høy selvdisiplin, lærte å samarbeide og å lytte. Eksempler på evner og ferdigheter som er vanskelig å oppdage».

Musikk og bevegelse er fundamentalt i barns læring og språkutvikling. Det lekende og lærende barnet kan nesten sies å være musikk. Det publiseres jevnlig forskningsartikler som viser positiv sammenheng mellom skoleresultater og arbeid med praktisk-estetiske fag. Hva er det med de estetiske fagene, i dette tilfellet musikk, som synes å ha uunnværlige allmenndannende kvaliteter?

  • Les kronikken i sin helhet HER