Jakter ny leder for Norsk Presseforbund

Per Edgar Kokkvold går av med pensjon 1.september 2013. Han vil da ha vært generalsekretær i Norsk Pressefobund i 17 år. 

Men før den tid skal et ansettelsesutvalg bestående av Randi S. Øgrey fra Mediebedriftenes Landsforbund (MBL), nåværende styrelder Arne Blix fra Norsk Redaktørforening (NR) og Thomas Spence fra Norsk Journalistlag (NJ) lete etter ny generalsekretær.

Ifølge Journalisten vil generalsekretæren være ansatt i slutten av mars.