Få skolefilmen vist på festival i USA | Nordic Cool 2013

Innenfor rammen av den store nordiske kulturfestivalen Nordic Cool, etterspør Kennedy Center for the Performing Arts gjennom den norske ambassaden i Washington D.C. tretti korte filmklippbidrag. Filmbidragene må være produsert av norsk skoleungdom, og de skal:

Beskrive og illustrere hvordan unge mennesker i Norge bidrar til å skape et bærekraftig framtidssamfunn

Kulturfestivalen inviterer ungdom i alderen 14-18 år fra de nordiske landene, og bidragene kan ifølge ambassadens nettside for eksempel beskrive innovative nye metoder og strategier for energieffektivisering, gjenvinning, avfallshåndtering, sosial rettferdighet og samfunnsansvar, etc. Videobidragene må være den norske ambassaden i Washington, D.C. i hende senest 5. desember 2012.

  • Les mer om fremgangsmåten HER

 

Utvalgte filmer vil bli vist under festivalen Nordic Cool på barne- og familieavdelingen ved Kennedy Center for the Performing Arts i Washington, D.C. og på Kennedy Centers hjemmeside mellom 19. februar og 17. mars 2013, i tillegg til å bli promotert på den norske ambassadens hjemmeside i Amerika (Norway.org/den norske ambassaden i Washington, D.C.).