UD støtter avis- og nyhetsprosjekter i Myanmar, Kambodsja og Vietnam

WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers) vil i 2013 starte opp programmer for å styrke media i Myanmar, Kambodsja og Vietnam, skriver Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Med hjelp fra MBL har WAN-IFRA fått støtte fra det norske Utenriksdepartementet med inntil 800 000 kroner til prosjektet.

– Norges sterke engasjement for pressefrihet som en fundamental forutsetning for godt styresett, demokrati og utvikling er blant Norges fremste eksportartikler. Her er Norge et godt eksempel for resten av verden, sier Larry Kilman, nestleder i WAN-IFRA til MBL.