Som Mediepedagogene tidlegare har skrive, ligg det no ute høyringsutkast på læreplanar med frist 5.mars.

I denne runden er det dei såkalla gjennomgåande fellesfaga det gjeld, og det er ein heil del kompetansemål knytta til mediefeltet i desse.

Behov for mediekompetanse

Styret i Mediepedagogene hadde høyringsutkasta fil faga engelsk, norsk og samfunnsfag oppe på styremøtet i førre veke. Det syner seg at skulestyresmaktene meiner elevane skal arbeida på ulike måtar på alle trinn med medierelaterte kompetansemål.

Det tykkjer Mediepedagogene er fine signal!  Men lærarutdanninga må koma etter, slik at ein er i stand til å møte desse måla i praksis. Per dato er det svært lite i denne utdanninga som dyktiggjer framtidige lærarar til å verta kvalifiserte til desse oppgåvene.Mellom anna er det snakk om det utvida tekst- og leseomgrepet, som inneber mellom anna å arbeida med samansette tekstar.

  • Les: Her finn du alt som omhandlar mediefeltet i læreplanane til faga – utheva i gult: Engelsk | Norsk | Samfunnsfag

Vert avgjort innan skulestart

Som nemnd er høyringsfristen i denne omgang 5. mars. 1.august 2013 skal dei reviderte læreplanane liggja klare til skulestart. Det må poengterast at det er mogleg å påverke resultata i høyringsrunden. Bruk stemma di, og ta kontakt med UDIR mellom anna her.
Mediepedagogene kjem attende med høyringssvar . I denne runden ligg høyringsutkasta kun føre med markeringar knytt til medier.

Én kommentar

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.