Fallende inntekter fører til drastiske kutt i støtte til filmkulturelle tiltak

Dette får spesielt konsekvenser for filmfestivalene, cinematekene, arbeidet med barn og unge og støtte til import og distribusjon av film på kino og DVD. Det kommer frem i en artikkel på Film & Kinos hjemmesider.

– Film & Kinos økonomiske støtte til filmkulturelle tiltak bidrar til å opprettholde den kulturelle grunnmuren i Norge. Det er derfor viktig for oss allerede nå å varsle om budsjettkuttene, slik at det så raskt som mulig blir funnet alternativ økonomisk støtte til de filmkulturelle tiltakene som organisasjonen så langt har støttet, sier styreleder Knut Even Lindsjørn i bransjeorganisasjonen.

Avgiftsinntektene til Norsk kino- og filmfond, som finansierer Film & Kinos arbeid, fortsetter å falle på grunn av svikt i DVD-salget, og det er nå klart at det må kuttes kraftig i Film & Kinos budsjetter for 2013 og 2014, heter det videre i artikkelen. 

Dette fører blant annet til at:

  • filmkulturelle tiltak for barn og unge ved de regionale filmsentrene i sin helhet faller bort i 2013
  • støtten til cinematekdrift utenfor Oslo faller bort i 2014
  • støtten til filmfestivalene halveres fra 2014
  • budsjettkuttene også vil omfatte den støtten Film & Kino gir til import og distribusjon av kvalitetsfilmer og barnefilmer på kino og DVD.
  • Bygdekinoen blir dyrere for spillestedene og reduksjonen av spillesteder fortsetter, noe som særlig rammer barn og unge i distriktene.

Les hele saken her.