Nytt fra 2013: Betaling av årskontingent i Mediepedagogene

Fra og med 2013 koster det kr 150 å være medlem, både for enkeltmedlemmer og institusjoner.

I to år har vi hatt gratis medlemskap.

Vi ber om forståelse for at vi innfører årskontingent igjen, og ber om at denne betales snarest til kontonummer 0530 38 02055, med tydelig avsender!

Støtt Mediepedagogenes arbeid! Betal årskontingenten i dag!

Kunnskap om mediene – viktig i norsk opplæring: Gjennom Kunnskapsløftet, læreplanverket for det 13-årige løpet, viser skolemyndighetene at kunnskap om mediene er en viktig del av norsk utdanning. Mediefaglige emner er nedfelt i læreplanene i de fleste fag i grunnskolen.

Fra høsten 2012 fikk ungdomstrinnet blant annet valgfagene medier og informasjon og sal og scene, som gir rom for mye kreativt arbeid med sammensatte tekster. Også på videregående nivå har mange fag medierelaterte kompetansemål. Dessuten er medier og kommunikasjon et eget yrkesfaglig utdanningsprogram med treårig løp, og medie-og informasjonskunnskap tilbys som programfag på utdanningsprogram for studiespesialisering. Høgskole- og universitetssystemet har en rekke tilbud om mediefaglig utdanning.

www.mediepedagogene.no – aktuelt nettsted for medieundervisning: Her håper vi du har funnet mye som kan være til god hjelp i arbeidet med ulike læreplanmål. På nettstedet er det lett å finne læreplaner i mediefag i videregående skole og ungdomsskolen, og læreplaner i mange fag i grunnopplæringen der vi har markert medierelaterte kompetansemål. Informasjon om videre medieutdanning finner man via lenkesamling.

Mediepedagogene – håper du fortsetter som medlem! Vi i Mediepedagogene, tidligere Landslaget for medieundervisning (LMU), arbeider som kjent først og fremst for å styrke medieundervisningen på alle opplæringstrinn fra grunnskole til høgskole- og universitetsnivå. Drivet har vært sterkt når det for eksempel gjelder engasjement i læreplangrupper og arbeid med høringssvar. Mediepedagogene har også lenge krevd en lærerutdanning med sterkere fokus på medieemner. Det er nødvendig, siden en del lærere ofte hopper over medierelaterte læreplanmål i Kunnskapsløftet på grunn av mangelfull kompetanse.

Mediepedagogene har dyktige forelesere og lærebokforfattere, og vi gir råd og tips når det gjelder innkjøp av teknisk utstyr. Vi samarbeider ofte med andre om kurs og konferanser. Organisasjonen er tilsluttet Fellesrådet for kunstfagene i skolen, FKS.