Maner til endringer i mediefaget

Tidligere assisterende rektor ved Bergen Handelsgymnasium og medie- og norsklærer, Steinar Topland, tar sitt oppgjør med MK.

Debatt om MK

– Det hevdes at medier og kommunikasjon har mindre frafall enn andre yrkesutdanninger. Det har nok vært slik, men forskerne har nok ikke fått med seg utviklingen i Hordaland de siste tre årene, skriver Steinar Topland i Bergens Tidende i dag.

Kommentaren kommer i lys av Synnøve amdam, stipendiat ved Høgskulen i volda, forsker Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo og Ola Erstad, professor ved Universitetet i Oslo sitt innlegg i samme avis tidligere denne måned, titulert: Hvor skal de digitale hodene komme fra?

– Ikke frafall

I BT i dag drar Topland blant annet frem sine egne erfaringer fra Bergen Handelsgymnasium: «(…) Bergen Handelsgymnasium startet medier og kommunikasjon i 2006 uten prosjekt til fordypning. I stedet hadde skolen annet fremmedspråk og fag fra tredje år (norsk og matematikk) i disse timene. Dette opplegget ligner det departementet foreslår. Søkningen til BHGs opplegg har vært svært god, og det har ikke vært frafall».