Innspill til undervisningskomiteen om MK-saken?

Undervisningskomiteen tar imot alle innspill relatert til MK-saken og Stortingsmeldingen. Trykk deg videre for å finne kontaktinformasjon.

Komitésekretær, Stine Renate Håheim, understreker at dersom hele komiteen skal motta innspillene, anbefaler de deg å sende en mail til kuf@stortinget.no. Komitésekretæren vil da sørge for at alle medlemmene av komiteen får innspillene.

Undervisningskomiteen tar med seg alle innspill som måtte komme inn i arbeidet med Stortingsmeldingen.

Les også:

– Hvorfor er ikke fagområdet og programmet spesifikt evaluert før en vil flytte MK?

Åpen høring om MK i Stortinget i dag

Les om kvifor Mediepedagogene stiller med to representantar i høyringa om MK

Mediepedagogene: Delt syn i MK-satsinga

Oppropet | For bevaring av utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon