Studer nettjournalistikk på nett

NB, oppdatering per 19. mars 2014: Universitetet i Nordland tilbyr ikke dette studiet kommende studieår.

Dagens og morgendagens digitale produksjons- og distribusjonsformer gir journalisten nye muligheter til å formidle virkeligheten. Universitetet i Nordland satser på journalistikkstudier for internett – på internett.

Senter for journalistikk ved Universitetet i Nordland tilbyr 30 studiepoeng nettjournalistikk som deltidsstudium over to semestre. Studiet er nettbasert, men har en oppstartssamling i Bodø.

Digital kompetanse

Kombinasjonen av tekst, bilder, grafikk, lyd og video, toveis-kommunikasjon og nye sjangre, representerer nye og spennende journalistiske muligheter og utfordringer.

Følgende tema inngår i studiet:

  • Innføring i nettmediets egenart, muligheter og utfordringer i journalistisk sammenheng
  • Bruk av tekst, bilder, lyd og video på nettet
  • Multimodalitet: hvordan ulike tegnsystemer kan samspille og på ulikt vis formidle vesentlige sider ved virkeligheten
  • Research på nettet – fra ordinære søk til spesialiserte databaser og registre
  • Bruk av publiseringsverktøy (CMS) og redskaper for måling av brukeratferd
  • Publisering til et reelt publikum, med kontinuerlig deadline

Omfang: 30 studiepoeng nettjournalistikk som deltidsstudium over to semester. Lærested er Universitetet i Nordland.

Mer informasjon

Kurset er ikke lenger tilgjengelig.

Vil du søke?

Ikke lenger mulig å søke.