Ny læreplan i norsk, men lærebøker mangler

Lenge var det sagt at norskplanen for videregående skole skulle gjelde for VG1 fra høsten. Nå er det imidlertid bestemt at alle tre trinn skal begynne med den fra høsten.
I læreplanen er det mange medierelaterte emner, og lærebøkene for Vg2 og VG3 er ennå ikke laget. Mediepedagogene mener dette blir en utfordring for skolene!
Les også: