Hvorfor kunstfag i skolen?

Torsdag 6. mars setter Norges musikkhøgskole og Institutt for estetiske fag ved HiOA søkelyset på kunstfagene status i den norske skolen. Sted: Litteraturhuset i Oslo, i salen Nedjma. Klokken 1900.

Debatten vil ta utgangspunkt i medieoppslagene om at øket satsing på kunstfag i skolen bedrer elevenes resultater i matematikk, bidrar til bedre skolemiljø, og andre gode formål. Er forskningen som hevder dette, til å stole på? Og bør kunstfagene i skolen legitimeres utfra nytteaspektet? Hva med ”kunstopplevelsens egenverdi”? Har den plass i PISA-skolen?

For å diskutere disse temaene kommer Svein Sjøberg, Sigrid Røyseng, Hans Ole Rian, Ingvild Digranes, Helge Øye og Øivind Varkøy. Debatten ledes av Ida Habbestad, og innspill fra salen er velkomne.