Se hvem som kommer til «Dialogkonferanse for medier og kommunikasjon»

Den 18. mars klokken 10 til 16 holdes det dialogkonferanse for medier og kommunikasjon i Utdanningsdirektoratets lokaler/Oslo Z, i Auditoriet i første etasje. Trykk på tittelen for å se programmet i sin helhet!

09:30-10:00 Registrering/ kaffe

10:00-10:15 Velkommenv/ Anne Katrine Kaels, avdelingsdirektør Utdanningsdirektoratet

10:15:-10:45 «Fremtidig kompetansebehov for produksjon i mediebransjen»– resultater fra en forstudie v/ Willy Jordet,Opplæringskontoret for visuell kommunikasjon

10:45-11:30 Erfaringer og behov i mediebransjen, 4×15 min representert ved bransjen:

  • Siste Skrik kommunikasjon v/ Elisabeth Hartmann, daglig leder
  • 07 media v/ Håvard Grjotheim, CEO og konsernsjef
  • INMA v/ Kenneth Eriksen, daglig leder
  • NRK Trøndelag v/ Steinar Bjørlykke, teknologisjef

11:30-11:45 Pause

11:45-13:00 Paneldebatt -kompetansebehov og krav

13:00-14:00 Lunsj

14:00-14:45 Medieutdanning i Nederland v/ Rense van der Heide, EGIN

14:45-15:30 Tverrfaglighet, praktisk og teoretisk opplæring, erfaringer fra dagens utdanningsprogram for medier og kommunikasjon v/ Synnøve Amdam, Høgskolen i Volda

15:30-16:00 Veien videre for medier og kommunikasjon v/ Knut Øygard, leder i Faglig råd for medier og kommunikasjon

Dialogkonferanse for medier og kommunikasjon 18.mars 2014
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler/Oslo Z, Auditoriet, 1. etg
Tid: 10:00-16:00