Sjå bilete frå Landskonferansen

Det var ein heil del flotte føredrag og viktige tema som vart reist under årets konferanse. Trykk på biletet for biletgalleri!

Flytt peikaren over bileta for informasjon, samt trykk på bileta for å gjera dei større.