Høring om omgjøring av MK ligger ute

I slutten av juni sendte Utdanningsdirektoratet ut to alternative forslag til ny struktur og fag- og timefordeling i medier og kommunikasjon. Trykk på tittelen for å komme til dem. 

Høring om omgjøring av utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

NYE MK: Viil Gombos frå Udir snakka om nye MK under Landskonferansen for medielærere i mai.
NYE MK: Viil Gombos frå Udir snakka om nye MK under Landskonferansen for medielærere i mai.

Mediepedagogene er blant høringsinstansene i saken om MK som nå er ute på høring.

LES DE TO FORSLAGENE HER

Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring to alternative forslag til ny struktur og fag- og timefordeling i medier og kommunikasjon.

Vi viser til Stortingets behandling av Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei der det ble besluttet å

  • omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram
  • ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Våre høringer er åpne for alle, og alle som ønsker det kan sende innspill til oss.

Dere finner høringsspørsmålene til slutt i dokumentet.

Høringsfrist 31. oktober 2014.