Forsker på sosiale medier

SOSIAL SPREDNING: Twitter blar opp ti millioner dollar til et forskningsprosjekt ved MITs Media Lab. Prosjektet som har fått navnet Laboratory for Social Machines, skal gå over fem år og vil blant annet ta for seg hvordan meldinger spres via sosiale medier, samt forske på nye former for kommunikasjon og sosial organisering, skriver Fædrelandsvennen. Twitter vil stille alle sine data til forskernes rådighet.