Høring: Utdanningsforbundet går mot flertallet av fylkeslagene

Seks fylkeslag i Utdanningsforbundet vil at yrkesfagene skal være en del av «nye» Medier og kommunikasjon, mens bare Oslo går inn for modell 1, der yrkesfagene flyttes til Design og Håndverk. Likevel har Utdanningsforbundet valgt å gå inn for modell 1, forteller Utdanning.no.

Journalist Marianne Ruud i Utdanning.no har tatt kontakt med Utdanningsforbundet og spurt dem om hvorfor de går i mot flertallet:
— I Utdanningsforbundet må vi forsøke å ivareta helheten i strukturen, sier Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet.

Se hele saken: «Strid om medier og kommunikasjon»  på Utdanning.no